Med fokus på kvalitet 

Axmar Timber grundades 1994 och har sedan dess arbetat med genuint hantverk med kvalitet i fokus.

Om Arne Sjöblom

När jag gjorde min första stenkista år 1990 visste jag inte att det skulle bli fundamentet för mitt företag. Nu, några hundra stenkistor senare, är de traditionella stenkistorna en viktig del av Axmar Timber. 

Då när jag arbetade med min första stenkista fick jag många ovärdeliga råd av fiskaren och timmermannen Gunnar Nordin. Gunnar hade byggt många stenkistor och båthus i området och hade ett oerhört kunnande. Nu är han död sedan många år, men hantverkstraditionen lever vidare. 

Jag jobbar till stor del själv, men vid behov tar jag hjälp av andra lokala entreprenörer. 

Adress
Axmar Timber
Axmarstig 63
81794 Axmar

Kontakt
070-217 73 51
axmartimber@gmail.com

Följ oss på Instagram:
@axmartimber